Resultados 1 - 25 of 837619 para Literatura
Ordenado por  Relevancia | Fecha

Limitar por:

Cargando facetas…
Limitar por descriptor:
Cargando descriptores…
Búsquedas relacionadas
Cargando
Cargando descriptores…
El Índice de Postura del Pie: revisión de la literatura. / Foot Posture Index: a literature review.
Algaba-del Castillo, J.;Coheña-Jiménez, M.;Páez-Tudela, A.;Ruiz-García, M. ...
Academic Journal Academic Journal | Revista Andaluza de Medicina del Deporte dic2019, Vol. 12 Issue 4, p376 5p. Por favor, identifíquese para ver más datos

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
Introducción a la literatura griega antigua / José B. Torres Guerra
MAT. IMPRESO | 2019
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S82.14(09)TORint 2019) y 2 más
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.14(09)TORint 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.14(09)TORint 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
Ver todo

Ejemplares

Loading...
Ver todo

Ejemplares

Loading...

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
Breve guía de la literatura griega desde Hesíodo hasta Pletón / Juan Signes Codoñer
MAT. IMPRESO | 2019
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S82.14(09)SIGbre 2019) y 1 más
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.14(09)SIGbre 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.14(09)SIGbre 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
Ver todo

Ejemplares

Loading...
Ver todo

Ejemplares

Loading...

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
Tan lejos, tan cerca: la traducción y circulación de literatura latinoamericana en China
Chen, Yehua
Dissertation/ Thesis Dissertation/ Thesis | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Por favor, identifíquese para ver más datos
Esta tesis investiga los criterios y mecanismos aplicados para la selección textual en... más
Tan lejos, tan cerca: la traducción y circulación de literatura latinoamericana en China
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Esta tesis investiga los criterios y mecanismos aplicados para la selección textual en la traducción de la literatura latinoamericana al chino y la imagen sobre América Latina que se ha construido por su producción literaria, así como arroja luz sobre el papel de los agentes humanos que han participado en este proceso –traductores, editores, críticos o agentes literarios, pero actores no humanos como las instituciones– para poder identificar las redes que estos actores han logrado establecer. Se pretende ofrecer datos sobre puntos y enlaces anteriormente no o poco visibles para recartografiar el mapa de circulación de literatura latinoamericana en el mundo con el caso específico chino. El margen temporal se centra en las últimas tres décadas desde 1990 con alusiones a unas traducciones de periodos anteriores para mostrar la evolución en las dinámicas y restricciones en el proceso de la selección y construcción de la literatura latinoamericana traducida al chino. Con el objetivo de encontrar un lugar común entre la disciplina de literatura mundial y los estudios de traducción, esta investigación serviría como un caso de estudio para el presente debate sobre el concepto de literatura mundial con respecto a la circulación. A este respecto, un enfoque sociológico es adoptado para analizar los procesos de circulación e ilustrar la interacción entre la agencia y la estructura, así como los entrelazamientos entre la literaratura y el mercado. Se presentan también los impactos ejercidos por la convergencia de estas intervenciones en el producto final —los textos traducidos— a través de la comparación textual. En cuanto a la estructura, la tesis se despliegue con un análisis sobre el marco histórico-social que conecta la trayectoria internacional de circulación de las obras latinoamericanas con el contexto chino. Por lo tanto, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que determinan la circulación de la literatura traducida se analizan en el capítulo inicial. A continuación se extiende a una serie de close-reading de las traducciones de las obras de los escritores del boom, de Roberto Bolaño y de Alejandro Zambra. Al final se regresa al nivel paratextual con un análisis sobre los materiales paratextuales para indagar la función de antología literaria y el rol de los agentes en la formación de la imagen literaria latinoamericana en China.

Subject terms:

Traducción literaria - Literatura mundial - World literature - Sociología de la traducción - Historia de traducción - Literatura latinoamericana - Recepción literaria - Relaciones China-América Latina

Proveedor de contenido

TDX

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
La voz de la memoria, nuevas aproximaciones al estudio de la literatura popular de tradición infantil / César Sánchez Ortiz y Aránzazu Sanz Tejeda (coords.)
MAT. IMPRESO | 2019
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S82.134VOZ 2019)
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.134VOZ 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
Enciclopedisme i cànon. La literatura moderna a Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura de Joan Andrés
Ortega Molinos, Neus
Dissertation/ Thesis Dissertation/ Thesis | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Por favor, identifíquese para ver más datos
En el meu treball d'investigació analitzo l’estudi sobre la literatura universal de l’... más
Enciclopedisme i cànon. La literatura moderna a Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura de Joan Andrés
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
En el meu treball d'investigació analitzo l’estudi sobre la literatura universal de l’abate Joan Andrés i Morell (1740 Planes, Alacant – 1817, Roma), comprès en la seva magna obra: Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura (1882-1899). Es tracta d’una obra historiogràfica que esdevé una recopilació crítica del coneixement humà i dels principals inventors, creadors i investigadors que han destacat fins al segle XVIII. La repercussió d’aquesta obra és cabdal en vida de l’autor a l’Europa Occidental, però cau en l’oblit immediatament després de la seva mort i durant tot el segle XIX. No és fins a la segona meitat del segle XX que es comença a recuperar lentament el seu estudi. El meu objectiu principal ha estat caracteritzar el cànon particular d’Andrés, que no es formula explícitament sinó que emergeix de l’anàlisi de la seva obra enciclopèdica. En la valoració de les obres literàries, dels escriptors i en general dels diferents períodes culturals, l’escriptor valencià aplica un cànon que és essencialment il·lustrat i, per tant, lligat tant a la tradició estètica neoclassicista com als principis racionalistes i empiristes, sobre els quals s’erigeix la Il·lustració. M’ha interessat especialment la seva aplicació a les tres èpoques que conformen l’Edat Moderna: el Renaixement, el Barroc i la Il·lustració. Per tal d'entendre el seu pensament literari he analitzat també l’estudi que desenvolupa sobre algunes literatures precedents, especialment la grega i romana d’època clàssica, i dues literatures medievals, l'àrab i la catalano-provençal —entesa com una sola literatura. Aquest treball inclou també un breu estudi dels apunts d’Andrés sobre literatures llunyanes com l’escandinava, la xinesa, l’índia i la jueva. La sistematització que he efectuat de les seves valoracions literàries va precedit d’una explicació dels conceptes principals que vertebren la seva crítica literària: l’enciclopedisme, el comparatisme, la idea de progrés, la relació entre religió i literatura en la seva obra i la descripció del cànon neoclàssic, que m’ha permès permet definir la naturalesa del seu cànon particular. Joan Andrés esdevé precursor dels estudis comparatistes. En el meu treball he pretès establir les similituds i sobretot les diferències principals entre l’enciclopedisme francès i Dell’origine. Aquesta comparació abasta àmbits diversos com la religió, l’epistemologia o la refutació d’algunes de les bases que sustenten l’hegemonia cultural francesa, com per exemple el concepte de progrés. En un moment en què a Europa triomfa l’esperit enciclopedista de la Il·lustració, la recopilació d’informació va acompanyada d’una interrelació de tot el saber. El mètode comparatista de Joan Andrés és de gran interès perquè posa en relació gran nombre de termes de comparació. La valoració de les obres i dels autors s’estableix des de tres marcs comparatius: el gènere literari, l’època i la nacionalitat. L'escriptor és avaluat tenint en compte el propòsit essencial de la literatura des de l'òptica il·lustrada: la instrucció i el gaudi. Andrés demana la conjunció d'aprenentatge i d'entreteniment, seguint la lectura canònica d'Horaci, però els seus comentaris revelen una interpretació diferent: el plaer és l'eina indispensable per arribar a la instrucció, que esdevé l'objectiu principal de la literatura perquè està vinculada a la idea il·lustrada de progrés. Al mateix temps relaciona el gaudi no només amb la diversió sinó amb l'efecte d'emocionar el públic o el lector, una idea que està en consonància amb la importància que es concedeix a les emocions i al receptor en la teoria literària de la segona meitat del segle XVIII. El prestigi que mantenen els escriptors entre els crítics il·lustrats i la influència que han exercit en la història literària són factors que incideixen també en la seva valoració. A partir d’aquest plantejament he pogut establir el seu sistema de valoració i constatar les qualitats que considera essencials d’una obra literària, que he examinat en funció dels gèneres i de les literatures més destacades. Finalment he examinat quatre escriptors que considero paradigmàtics en el seu estudi: Ariosto, Shakespeare, Lope de Vega i Voltaire. En resum, en aquesta investigació he pogut exposar la complexitat del seu pensament, discernir les bases teòriques de les seves valoracions i establir els criteris que empra per constituir el seu cànon literari.

Subject terms:

Història de la literatura - Historia de la literatura - History of literature - Crítica literària - Crítica literaria - Literary criticism - Enciclopedisme - Enciclopedismo - Encyclopedism - Gramàtica comparada - Gramática comparada - Comparative grammar - Andrés, Juan, 1740-1817 - Ciències Humanes i Socials

Proveedor de contenido

TDX

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
La imagen de Carmona a través de la historia, la literatura y el arte : Carmona vista, Carmona inventada, Carmona imaginada : actas del XI Congreso de Historia de Carmona / Manuel González Jiménez, Antonio F, Caballos Rufino directores y editores científicos
MAT. IMPRESO | 2019
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S908(460)CONima 2019)
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S908(460)CONima 2019 DISPONIBLE PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
LITERATURA POLICIAL Y LITERATURA MUNDIAL
Maltz Hernán
Academic Journal Academic Journal | Revista Chilena de Literatura. (100):211-235 Por favor, identifíquese para ver más datos

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
Literatura en el laboratorio / Franco Moretti (coord.) ; [traducción, Antonio Rojas Castro]
MAT. IMPRESO | 2018
No disponible en B.CENTRAL CÁCERES (VENCE 17-08-20)
cerrar The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82*LIT 2018 VENCE 17-08-20 PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
El optimismo de la Razón. Pedagogía y Literatura en J. Ferrater Mora (1931-1949)
Osset Hernández, Miquel
Dissertation/ Thesis Dissertation/ Thesis | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Por favor, identifíquese para ver más datos
La Tesis doctoral aquí presentada tiene como objetivo fundamental reconstruir los años... más
El optimismo de la Razón. Pedagogía y Literatura en J. Ferrater Mora (1931-1949)
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
La Tesis doctoral aquí presentada tiene como objetivo fundamental reconstruir los años de formación del filósofo catalán J. Ferrater Mora. En concreto, los años correspondientes a su etapa formativa en la Barcelona de la II República, los años transcurridos durante su primera etapa del exilio en Cuba, y los años transcurridos durante su segunda etapa del exilio en Chile. En estas etapas formativas, se han detectado y confirmado algunos elementos relevantes para la conformación de su pensamiento filosófico y, en general, para la definición de las características fundamentales de su Obra a lo largo de toda su trayectoria creativa: - La influencia del entorno de renovación pedagógica promovido en la Universidad de Barcelona por el círculo dirigido por Joaquim Xirau, y entre los círculos freinetistas que experimentaban en diversos centros educativos a través de la figura de Herminio Almendros y de Célestin Freinet. - La influencia de María Zambrano durante los dos años compartidos en La Habana (1940-1941) en la selección y tratamiento de ciertos temas fronterizos entre Filosofía y Poesía, que condicionaron la selección de los artículos y libros publicados en Chile y Argentina de aquellos años. - La influencia del entorno literario catalán del Grupo Andino de exiliados en Santiago de Chile (1941-1946) a la hora de mantener viva en Ferrater Mora su pasión literaria y su preocupación por el lenguaje, que ocuparía inicialmente un espacio crítico y posteriormente creativo, así como en el empleo de la ironía como rasgo destacable. Claridad expositiva, empleo de la Razón (raciovitalista orteguiana y poética zambraniana) y preocupación exquisita por el lenguaje son tres de las características fundamentales a la hora de definir el estilo de J. Ferrater Mora. Las tres tienen su origen en las influencias mencionadas y correspondientes a sus etapas formativas. La reconstrucción de las primeras publicaciones literarias de Ferrater Mora en revistas minoritarias o especializadas durante los años de la II República y la influencia ejercida por María Zambrano durante el breve lapso de tiempo compartido en La Habana apenas han sido objeto de tratamiento hasta la fecha en la bibliografía sobre Ferrater Mora. Los datos aportados en esta Tesis complementan así al personaje, que nunca se detuvo a detallar esas etapas biográficas iniciales en las entrevistas concedidas a interlocutores diversos. La pasión literaria de Ferrater Mora se mantuvo viva durante toda su trayectoria, pero hubo de ser contenida debido a su intensa actividad académica, a la carga de trabajo asociada a las diferentes ediciones de Diccionario de Filosofía y a la génesis de muchas otras obras vinculadas a su actividad filosófica y didáctica. Esa pasión contenida halló camino de expresión hacia la parte final de su trayectoria a través de la práctica cinematográfica inducida por Néstor Almendros y a sus amistades literarias en el exilio, siendo la ejercida por Francisco Ayala especialmente relevante a la hora de decidirse a dar el paso. La narrativa de J. Ferrater Mora hasta su muerte se entiende ahora mejor a la luz de estos elementos constitutivos de su estilo pensamiento, forjado en las primeras etapas de su formación y exilio, y de las influencias recibidas a lo largo de toda su trayectoria académica y creativa.

Subject terms:

Ferrater Mora, Josep, 1912-1991 - Història de la filosofia - Historia de la filosofía - History of philosophy - Teoria de la literatura - Teoría de la literatura - Literary theory - Innovacions educatives - Innovaciones educativas - Educational innovations - Ciències Humanes i Socials

Proveedor de contenido

TDX

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
La ciencia en la literatura : un viaje por la historia de la ciencia vista por escritores de todos los tiempos / Xavier Duran Escribà
MAT. IMPRESO | 2018
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S82.091DURcie 2018)
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.091DURcie 2018 DISPONIBLE PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
ESTUDIOS LITERARIOS SOBRE LA CIUDAD EN LA REVISTA CHILENA DE LITERATURA . 1970-2000
Ampuero Cristián Cisternas
Academic Journal Academic Journal | Revista Chilena de Literatura. (100):95-138 Por favor, identifíquese para ver más datos

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
El viaje de la literatura : aportaciones a una didáctica de la traducción literaria / Carlos Fortea (coord.)
MAT. IMPRESO | 2018
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S81'25VIA 2018)
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S81'25VIA 2018 DISPONIBLE PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
LA REVISTA CHILENA DE LITERATURA EN CUATRO MOMENTOS DE SU INTERNACIONALIZACIÓN
Nitschack Horst;König Irmtrud
Academic Journal Academic Journal | Revista Chilena de Literatura. (100):171-190 Por favor, identifíquese para ver más datos

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
El imaginario lingüístico en la literatura y el cine [Recurso electrónico] : del élfico al dothraki / Leticia Gándara Fernández ; directora, Carmen Galán Rodríguez
LIBRO-E | 2018
Ver fondos de la Biblioteca
cerrar

Fondos de la biblioteca


Ubicacion B.DIGITAL UEX 
Disponible Online Acceso al texto completo

Acciones adicionales:

PANORAMA CRÍTICO DE LOS HITOS DEL DRAMA CHILENO EN LA REVISTA CHILENA DE LITERATURA
Brncić Carolina;Thomas Eduardo
Academic Journal Academic Journal | Revista Chilena de Literatura. (100):139-170 Por favor, identifíquese para ver más datos

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
Mujeres dormidas en la literatura [Recurso electrónico] : estudio tematológico / Francisco Javier Jiménez Bautista ; directora, María Isabel López Martínez
LIBRO-E | 2018
Ver fondos de la Biblioteca
cerrar

Fondos de la biblioteca


Ubicacion B.DIGITAL UEX 
Disponible Online Acceso al texto completo

Acciones adicionales:

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
Varios hilos de la Historia, la literatura de Luis Zapata / María Isabel López Martínez
MAT. IMPRESO | 2018
Disponible en B.CENTRAL CÁCERES (S82.134*ZAPLOPvar 2018) y 1 más
cerrar
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.134*ZAPLOPvar 2018 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible The checkbox checked. sólo mostrar disponible The checkbox unchecked. sólo mostrar disponible
Ver todo

Ejemplares

Ubicación Signatura Estado Tipo de Préstamo
B.CENTRAL CÁCERES S82.134*ZAPLOPvar 2018 DISPONIBLE PR EXTERIOR
Ver las copias/volúmenes restantes
Ver todo

Ejemplares

Loading...
Ver todo

Ejemplares

Loading...

Acciones adicionales:

PR EXTERIOR
LITERATURA DO TESTEMUNHO: A LITERATURA DA ERA DAS CATÁSTROFES
César Alessandro Sagrillo Figueiredo
Academic Journal Academic Journal | EntreLetras, Vol 11, Iss 1, Pp 7-27 (2020) Por favor, identifíquese para ver más datos
O século XX foi farto de conflitos, sendo nominado como a Era das Catástrofes. Pela ne... más
LITERATURA DO TESTEMUNHO: A LITERATURA DA ERA DAS CATÁSTROFES
EntreLetras, Vol 11, Iss 1, Pp 7-27 (2020)
O século XX foi farto de conflitos, sendo nominado como a Era das Catástrofes. Pela necessidade de relembrar o trauma, foi elaborada uma literatura baseada na memória das vítimas denominada Literatura do Testemunho. Esta produção divide-se em duas: uma de origem judaica denominada de Shoah, a partir do advento do nazismo; e, outra latina denominada de Testimonio, muito influenciado pela Júri Prêmio Casa de Las Americas buscando uma perspectiva memorialística da luta. Como resultado da pesquisa, constatamos a falta de diálogo dessas duas correntes, mesmo sendo a memória, o testemunho e a história os principais condutores dessa Literatura do Testemunho.

Subject terms:

literatura do testemunho - memória - shoah - testimonio - Romanic languages - PC1-5498 - French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature - PQ1-3999

Proveedor de contenido

Directory of Open Access Journals

Acciones adicionales:

 • Añadir a la lista
 • Email
 • Exportar a RefWorks
 1   2   3   ...   siguiente 
 
Volver arriba